Προεκτύπωση

«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Η σύλληψη της ιδέας ενός εντύπου είναι μοναδική. Έχοντας αυτόν τον κανόνα στη σκέψη μας τον εφαρμόζουμε σε κάθε έντυπο που θα δημιουργήσουμε.

Μελετούμε τις ανάγκες του πελάτη και συνεργαζόμαστε μαζί του για να τις κατανοήσουμε στο μέγιστο. Χρησιμοποιούμε το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας με στόχο το μήνυμα να γίνει άμεσα αντιληπτό από τον τελικό αποδέκτη και το έντυπο αποτελεσματικό στο σκοπό για τον οποίο δημιουργείται.
Η πρωτοτυπία και η αισθητική αλλά και η εμπορική επιτυχία του είναι για εμάς εξίσου σημαντικά στοιχεία.

Το ατελιέ μας που βασίζεται στους δημιουργικούς ανθρώπους που το πλαισιώνουν είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα νέας τεχνολογίας που μπορούν να μετατρέψουν την ιδέα σε ύλη.

Αναφορικά τομείς μας είναι: Μακέτα, διαχωρισμοί χρωμάτων (scanning),
επεξεργασία εικόνας, δημιουργία films, μοντάζ.

Created by Inertia