Εκτύπωση

Μια καλή δημιουργική ιδέα για να μπορέσει να αξιολογηθεί σωστά από
τον αποδέκτη, θα πρέπει να αποδοθεί στην εκτύπωση με τον ίδιο
αποτελεσματικό τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εργασιών αντιμετωπίζουμε κάθε παραγωγή με τον τρόπο που αυτή το απαιτεί.

Φροντίζουμε οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία να είναι οι καλύτερες της αγοράς, ώστε να είναι αξιόπιστες
να αποδώσουν άριστο αποτέλεσμα.

Η εκτυπωτική μας μονάδα είναι εξοπλισμένη με 4/χρωμες επίπεδες μηχανές offset νέας τεχνολογίας, ικανές να εκτυπώσουν σε μεγάλη ποικιλία τύπων χαρτιού και μελανιών-βερνικιών.

Created by Inertia